En bättre folkhälsa bidrar till ett bättre samhälle.